tìm từ bất kỳ, như là the eiffel tower:

1 definition by lukemanguy

 
1.
nob
something i use on ur mum. in every hole (if it fits)
wow ur nob islarger than my leg. Thats write
viết bởi lukemanguy 29 Tháng năm, 2011