3 definitions by lumpkin face

The hightened ability to smell weed. An ability that stoners gain over time to detect other stoners in public.
So then he went and... *sniff* ... my spidey sense is tingling.
viết bởi lumpkin face 09 Tháng tư, 2006
a sense that you gain once you have become an experienced pot-smoker. This sense is an enhancment of your sense of smell which allows you to detect the smell of marijuana from extreme distances in extreme conditions.
yo, you smell that, my spidey sense is tingling!
viết bởi lumpkin face 25 Tháng ba, 2006
Tin thường nhật

Vui lòng cho biết email của bạn để nhận Từ vựng của Urban mỗi sáng nhé!

Địa chỉ daily@urbandictionary.com sẽ gửi thư cho bạn. Chúng tôi cam kết sẽ không để xảy ra tình trạng gửi thư rác vào hộp mail của bạn.

×