tìm từ bất kỳ, như là jamflex:

1 definition by lyke oMg

 
1.
how the cool kids say "omg" or oh my god
" ohemgee i got teh most rad haircut today! "

sort of like " el jay "
viết bởi lyke oMg 05 Tháng tám, 2004