tìm từ bất kỳ, như là sex:

1 definition by m7mad 3la2

 
1.
5r5
5r5 (5od ra7tak/5ody ra7tek 5ales) is the Egyptian alternative contraction for tyt (take your time)
Shafe2a: rbs
Metwally: 5r5
viết bởi m7mad 3la2 23 Tháng một, 2009