tìm từ bất kỳ, như là bukkake:

1 definition by madi99

 
1.
Pull the trigger on a gun on some one.
"squeeze it, ya pussy mutha fucka!!"
"bitch, squeeze it if you can!!"
viết bởi madi99 08 Tháng một, 2008