tìm từ bất kỳ, như là the eiffel tower:

1 definition by madlqd

 
1.
You Are Riding In Shit
Tom: My mom is coming to meet me after school today in her Yaris.
Eric: Dude, You are riding in shit!
viết bởi madlqd 25 Tháng chín, 2008