tìm từ bất kỳ, như là blumpkin:

1 definition by magico the magic man

 
1.
your first name
Jeffrey is his christian name
viết bởi magico the magic man 24 Tháng một, 2009