tìm từ bất kỳ, như là fob dot:

1 definition by mandala

 
1.
sha
A word commonly used by cajuns to describe something. Something cute or preacious.
Sha look at that puppy!
viết bởi mandala 12 Tháng bảy, 2005