tìm từ bất kỳ, như là ebola-head:

1 definition by manguymandude

 
1.
Why aren't you on it now?
seriously.

go watch porn
viết bởi manguymandude 24 Tháng tám, 2010