tìm từ bất kỳ, như là spook:

1 definition by mark n' pat

 
1.
thank you.
widnes (uk)term, derivative of 'cheers', quicker and simpler version.
"pass me a beer mark"
"here you go, pat"
"chibs"
viết bởi mark n' pat 03 Tháng chín, 2003