Theo dõi Vietnamese
tìm từ bất kỳ, như là 420:

1 definition by mark2008

 
1.
1. slang for anabolic steroids.
1. His bench press went up so fast he had to be poppin arnolds.
viết bởi mark2008 13 Tháng một, 2008
29 18