tìm từ bất kỳ, như là donkey punch:

1 definition by markbuckhardt

 
1.
a fool or idiot
get back assclown, you don't know how to do that!
viết bởi markbuckhardt 28 Tháng hai, 2010