tìm từ bất kỳ, như là ethered:

1 definition by marshall562

 
1.
Still On Boat
he isn't "F.O.B", he's S.O.B.
viết bởi marshall562 16 Tháng mười một, 2010