tìm từ bất kỳ, như là bukkake:

1 definition by matt geerling

 
1.
you got skooled or beating very badly
Black guy- You got served!
White Guy- WTF?
viết bởi matt geerling 05 Tháng sáu, 2004