tìm từ bất kỳ, như là fleek:

1 definition by matt6565656565

 
1.
FTD
fuck the ducks!
when the U of O beats your football team, one would say "FTD!"
viết bởi matt6565656565 30 Tháng tám, 2008