tìm từ bất kỳ, như là ratchet:

1 definition by matthew<3spaigie

 
1.
awesome

cool
hot
adorable
goddess
sexayy
guy1: wow who is that sexy lady!?

guy2: she must be a paige!
viết bởi matthew<3spaigie 28 Tháng chín, 2010