tìm từ bất kỳ, như là sex:

1 definition by matthew charles II

 
1.
A Chubby Tummy, also described as a larger than normal stomach
My chummy hurts, I have a chummy
viết bởi matthew charles II 13 Tháng một, 2010