tìm từ bất kỳ, như là blumpkin:

1 definition by matthew urbas

 
1.
holla holla is another way to say amen
do you like grilled chesse??

holla holla!!!!!
viết bởi matthew urbas 10 Tháng một, 2009