tìm từ bất kỳ, như là eiffel tower:

1 definition by mdunnet

 
1.
A stupid word with no meaning!
You are the biggest bufumufu I know!
viết bởi mdunnet 09 Tháng mười, 2006