tìm từ bất kỳ, như là basic bitch:

1 definition by mel/steve/sara

 
1.
when your mates are being a bit above their stations
Keely fell down the stairs drunk 'dukka your are a f**ka'
viết bởi mel/steve/sara 13 Tháng chín, 2006