tìm từ bất kỳ, như là sex:

1 definition by mememme

 
1.
picture of robby bonayon
viết bởi mememme 04 Tháng chín, 2003