tìm từ bất kỳ, như là bukkake:

1 definition by metal gear ray

 
1.
Music that is desirable.
"Man, you heard that new Mike Jones album? That shit slaps!"
viết bởi metal gear ray 24 Tháng sáu, 2005