tìm từ bất kỳ, như là sex:

1 definition by mg12345

 
1.
MPG
Marine Park Gangster
Yo, there are so many MPG's in the park today.
viết bởi mg12345 16 Tháng mười hai, 2009