3 definitions by mickydeee

scorj-di-beaf (scorej dee beef)

When you've got something to settle with somebody. Such as a fight or you need to settle who hasn't paid for the bill at a restaurant yet.
Example: "I got scorj-di-beaf"
viết bởi mickydeee 09 Tháng chín, 2007
The popular carbonated beverage Dr Pepper. Shortened down in the same way many things are these days. Like Choccy D
Can i have a pint of Doccy P please?
viết bởi mickydeee 09 Tháng chín, 2007
Tin thường nhật

Vui lòng cho biết email của bạn để nhận Từ vựng của Urban mỗi sáng nhé!

Địa chỉ daily@urbandictionary.com sẽ gửi thư cho bạn. Chúng tôi cam kết sẽ không để xảy ra tình trạng gửi thư rác vào hộp mail của bạn.

×