tìm từ bất kỳ, như là donkey punch:

1 definition by midianiam

 
1.
Gee
Irish slang for vagina
There's to many gee in the club tonight
viết bởi midianiam 18 Tháng ba, 2011