tìm từ bất kỳ, như là blumpkin:

1 definition by mike machie

 
1.
a flourless cake
viết bởi mike machie 25 Tháng bảy, 2003