tìm từ bất kỳ, như là ethered:

1 definition by mikee dedd

 
1.
crazy ass fool, a partier,
Dale is a fucken daledo
viết bởi mikee dedd 14 Tháng năm, 2006