tìm từ bất kỳ, như là fuck boy:

2 definitions by mikrobuilder

 
1.
Shitt outta luck!!
it's so S.O.L.
viết bởi mikrobuilder 19 Tháng hai, 2009
 
2.
sol
shit outta luck.
oooops... so sol
viết bởi mikrobuilder 27 Tháng ba, 2009