tìm từ bất kỳ, như là rimming:

1 definition by millieons

 
1.
LOL
my mum thinks it means lots of love in texts.
Me - Texts* lol
Mum - Texts back* i love you lots too.
df ?
viết bởi millieons 19 Tháng mười hai, 2008