tìm từ bất kỳ, như là tribbing:

1 definition by mitchskatesss13

 
1.
A mans penis.
Shove in a vagina.
You pee out of it.
John is a dick.
Go suck a dick.
My dick wants to be inside of you!
viết bởi mitchskatesss13 01 Tháng tư, 2008