tìm từ bất kỳ, như là fob dot:

1 definition by mmhhh

 
1.
sabrina's hair
or the same style as sabrina's hair
it crunches
and is nasty
look at that it is sooo
tacky
viết bởi mmhhh 13 Tháng tám, 2008