tìm từ bất kỳ, như là fuck boy:

1 definition by momo267092

 
1.
when you take too long to do something
man that girl was slou-fing when it was time to go
viết bởi momo267092 03 Tháng một, 2010