tìm từ bất kỳ, như là smh:

1 definition by moveinmoveouthandsuphandsdown

 
1.
What Sarge says in Doom when he fights John
Semper fi, motherfucker!
viết bởi moveinmoveouthandsuphandsdown 12 Tháng một, 2008