tìm từ bất kỳ, như là blumpkin:

1 definition by mrq1

 
1.
happy and filled with joy
i feel so happoy at the moment.
viết bởi mrq1 17 Tháng năm, 2011