tìm từ bất kỳ, như là sex:

1 definition by mtbrider21

 
1.
Kiss my ass fucker!
When someone posts something on your Facebook page, respond with "KMAF".
viết bởi mtbrider21 11 Tháng mười hai, 2009