1 definition by mustangblue123

Top Definition
1../A (an) douche-bag who is a fat, gay, pervert.

2../A (an) pedophile after little boys.

3../A (an) jackass-fool- (not a donkey)
ShanD is at a (an) Chucky cheese (anywhere) and walks up to a little boy and says "I AM GOING TO MAKE YOU LICK MY LOLY POP".
#fag #pervert #chucky cheese #pedophile #dildow
viết bởi mustangblue123 29 Tháng tư, 2010
Tin thường nhật

Vui lòng cho biết email của bạn để nhận Từ vựng của Urban mỗi sáng nhé!

Địa chỉ daily@urbandictionary.com sẽ gửi thư cho bạn. Chúng tôi cam kết sẽ không để xảy ra tình trạng gửi thư rác vào hộp mail của bạn.

×