2 definitions by my454whoha

Abbreviation for son of a mother fucking bitch

A exclamatory statement for when SOB just doesn't cut it.
"That somfb stole my wallet!"

or

"That person stole my wallet, that somfb!"
viết bởi my454whoha 12 Tháng năm, 2010
VOV
An abbreviation for a designer drug which combines Vicodin, Opium, and Viagra. It is rumored to be popular within the elderly community.
"Did you bone that old bitch down the hall?"
"I sure did, I was rolling on VOV the whole night. Now where is my applesauce?

or

"This VOV makes all my pain go away, but it gives me a stiff neck."
viết bởi my454whoha 13 Tháng năm, 2010

Tin thường nhật

Vui lòng cho biết email của bạn để nhận Từ vựng của Urban mỗi sáng nhé!

Địa chỉ daily@urbandictionary.com sẽ gửi thư cho bạn. Chúng tôi cam kết sẽ không để xảy ra tình trạng gửi thư rác vào hộp mail của bạn.

×