tìm từ bất kỳ, như là spook:

1 definition by nadiashortstack

 
1.
How pirates say goodbye.
Pirate 1: Fairwinds, ye scallywag!
Pirate 2: Yarr! Fairwinds!
viết bởi nadiashortstack 23 Tháng mười một, 2011