tìm từ bất kỳ, như là hipster:

15 definitions by nameless

 
15.
A boys penis.
So Blair....hows your father?
viết bởi Nameless 21 Tháng năm, 2004