tìm từ bất kỳ, như là the eiffel tower:

1 definition by navken

 
1.
to do your thing at the greatest capacity of your ability
"Yo ma....I'm sayin'....you go an' do your thangthizzle"
viết bởi navken 12 Tháng mười một, 2004