tìm từ bất kỳ, như là ratchet:

1 definition by nchags

 
1.
a fat piece of shit and/or grub
look at at that fat kid hes a grub ball.....
viết bởi nchags 14 Tháng chín, 2010