tìm từ bất kỳ, như là spook:

1 definition by nibor

 
1.
The swedish word for "the end".
At the very end of some swedish movies a big SLUT is displayed on the silver screen.
viết bởi nibor 30 Tháng chín, 2005