4 definitions by nick G1981

to need something. something not currently owned, yet which must be obtained
We needat ballin burrito recipe.
viết bởi nick G1981 09 Tháng ba, 2011
To have previously possessed something. To have already had something.
I used to haddat pair of pants
viết bởi nick G1981 09 Tháng ba, 2011
a jack ass camel mole. A description of someone in either positive or negative connotation, depending on the users opinion of the subject.
Josh is a jaquahmole.
viết bởi nick G1981 09 Tháng ba, 2011
Tin thường nhật

Vui lòng cho biết email của bạn để nhận Từ vựng của Urban mỗi sáng nhé!

Địa chỉ daily@urbandictionary.com sẽ gửi thư cho bạn. Chúng tôi cam kết sẽ không để xảy ra tình trạng gửi thư rác vào hộp mail của bạn.

×