tìm từ bất kỳ, như là eiffel tower:

1 definition by nicksch

 
1.
Dry-shaving one's nut sack
Joey loves getting aardsma'd on sunday afternoons at his neighbor's house.
viết bởi nicksch 25 Tháng ba, 2006