tìm từ bất kỳ, như là the eiffel tower:

1 definition by niggaliciouszor

 
1.
Style with Ease
Damn that was a steezy ass kickflip son!
viết bởi niggaliciouszor 29 Tháng tư, 2007