tìm từ bất kỳ, như là thot:

1 definition by niggerlyncher7698

 
1.
the international drink of black people
black man #1: man wants some grape soda

Black man #2: dude who do you think i am a white person
viết bởi niggerlyncher7698 19 Tháng bảy, 2010