tìm từ bất kỳ, như là hipster:

1 definition by nignutss

 
1.
a win
viết bởi nignutss 21 Tháng ba, 2009