tìm từ bất kỳ, như là sex:

1 definition by noahsgirl(:

 
1.
December 23 !! The day before Christmas Eve (:
Today is Christmas Eve Eve
viết bởi noahsgirl(: 23 Tháng mười hai, 2010