tìm từ bất kỳ, như là tribbing:

1 definition by nod watcher

 
1.
nod
An acronym for "NIGGER ON DRUGS"
Some nod just pulled the fire alarm.
viết bởi nod watcher 03 Tháng một, 2007