tìm từ bất kỳ, như là blumpkin:

1 definition by noellesaninja

 
1.
Disgusting, horrid, horrible, bad, and ugly.
Damn girl, you're soggy!
viết bởi noellesaninja 18 Tháng mười, 2012